Czwartek, 24 czerwiec 2021
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.PILNE: dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A. w czerwcu 2021

Informacja z dnia 10.05.2021r.
12.05.2021 08:34:10


PILNE: dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A. w czerwcu 2021.

         Na podstawie art.130, §2 Kodeksu pracy, w związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę dnia 01.05.br. oraz możliwościami i ograniczeniami organizacyjnymi związanymi z realizowaniem procesów produkcyjnych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A., w imieniu Zamawiającego proszę o nie planowanie dostaw materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń realizowanych na podstawie zamówień wykonawczych, przekazanych wykonawcom umów, w tym dostaw realizowanych w formie przesyłek kurierskich (dotyczy wszystkich Oddziałów PGG S.A.) w dniu:

  •  04.06.br. - piątek po Święcie Bożego Ciała.

Bardzo pilne i konieczne dostawy należy bezwzględnie uzgodnić bezpośrednio ze służbami Działu Magazynów w Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A. i/lub ze służbami Zamawiającego w Zespole Zakupów CLM.

W przypadku nieuzgodnienia dostaw i jednocześnie zamkniętych magazynach w ww. terminie we właściwym Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A., dostawy, w tym realizowane w formie przesyłek kurierskich, nie będą przyjmowane.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do:

Janusz KOWALSKI,   tel. + 48 32 / 716 1495, e-mail: j.kowalski@pgg.pl

Roman JĘDRZEJAK, tel. + 48 32 / 716 3640, e-mail: r.jedrzejak@pgg.pl

Krzysztof GREINER, tel. + 48 32 / 716 3643, e-mail: k.greiner@pgg.pl

Grzegorz KANIA,      tel. + 48 32 / 716 1415, e-mail: gr.kania@pgg.pl

Dariusz ŁUKOWSKI, tel. + 48 32 / 716 1418, e-mail: d.lukowski@pgg.pl

Elżbieta OPITEK,      tel. + 48 32 / 716 1082, e-mail: e.opitek@pgg.pl

Artur WARCHOLIK,   tel. + 48 32 / 716 4649, e-mail: a.warcholik@pgg.pl