Wtorek, 18 luty 2020
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Aukcje spotowe - informacje, uregulowania, dokumenty

Aukcje spotowe
11.11.2015 22:45:04

Aukcje spotowe to tryb postępowania stosowany w procedurach zakupów doraźnych materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń, których wartość zamówienia nie przekracza 25 000 EUR. Przyjęte rozwiązanie ma charakter otwarty i umożliwia rejestrację i udział w procedurach zakupu wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Procedura zakupu realizowana jest w całości drogą elektroniczną. Aukcje publikowane i prowadzone są w Portalu aukcji niepublicznych. W postępowaniach oferty mogą składać wyłącznie Dostawcy zakwalifikowani do CBKD.


Zasady rejestracji i funkcjonowania CBKD zawarte są w panelu Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców (CBKD) - rejestracja, prolongata ważności konta oraz instrukcje. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z ww. informacjami oraz uregulowaniami.


Dostawcy posiadający aktywne konto w CBKD informowani są pocztą elektroniczną przesyłaną na adres oraz w zakresie grup (kategorii) asortymentowych wskazanych przy rejestracji do CBKD, o każdej ogłoszonej aukcji. Dostawcy mogą brać udział również w aukcjach spotowych dotyczących zakupu przedmiotu zamówienia należącego do innych grup (kategorii) asortymentowych pod warunkiem zaznaczenia ich w Portalu Dostawcy, po zalogowaniu się do swojego konta w CBKD. Szczegółowo ww. czynność opisana jest w zamieszczonej poniżej "Instrukcji dodawania grup materiałowych do konta".


Procedura prowadzona jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień. Wyciąg z ww. uregulowania, dotyczący procedur zakupowych w trybie aukcji spotowych, udostępniono poniżej na stronie.