Czwartek, 23 maj 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.Składy konsygnacyjne

Składy konsygnacyjne
20.04.2016 13:01:03

Funkcjonalność "Składy konsygnacyjne" przeznaczona jest wyłącznie do Dostawców, z którymi są zawarte umowy na dostawę materiałów w ramach składów konsygnacyjnych. Ww. funkcjonalność, w oparciu o udostępniane dane z systemu informatycznego, pozwala Wykonawcy:


  1. prowadzić bieżącą obserwację stanów magazynowych swoich towarów na placach składowych Zamawiającego w ramach świadczonej usługi składu konsygnacyjnego, w tym również w rozbiciu na dostawy;
  2. drukować dowody pobrania materiałów ze składu konsygnacyjnego, będące podstawą do wystawienia faktury.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej instrukcją.


Pobierz

Instrukcja obsługi funkcjonalności Portalu Dostawcy w zakresie składów konsygnacyjnych