Sobota, 06 czerwiec 2020
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Kontakt

CENTRALNA BAZA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW (rejestracja, prolongata konta)
23.04.2020 10:49:05

Z uwagę na pracę zdalną preferowany kontakt drogą elektroniczną e-mail: clm.umowy@pgg.pl ; w przypadku problemów z rejestracją, prolongatą konta tel. 32 716 14 79 (od 6.30 do 14.30) 

AUKCJE SPOTOWE, ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE i DOWODY DOSTAW
01.03.2019 08:04:04

tel.: 32 716 15 12

e-mail: clm.aukcjespotowe@pgg.pl

SKŁADY KONSYGNACYJNE
01.03.2019 08:07:12

W zakresie technicznym:   tel. 32 716 15 16

W zakresie formalnym:      tel. 32 716 14 95 

e-mail: clm.umowykonsygnacja@pgg.pl