Czwartek, 29 wrzesień 2022
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Kontakt

CENTRALNA BAZA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW (rejestracja, prolongata konta)
11.03.2022 08:50:59

W przypadku problemów z rejestracją, prolongatą konta tel. 32 716 10 93 (od 6.30 do 14.30), e-mail: clm.aukcjespotowe@pgg.pl 

AUKCJE SPOTOWE, ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE i DOWODY DOSTAW
03.11.2020 07:08:03

Zapytania związane z obsługą aukcji (przed rozpoczęciem aukcji) :

- w zakresie technicznym: tel. 32 757 44 44

- w zakresie formalnym: tel.: 32 716 15 12, e-mail: clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Zapytania związane z obsługą zamówień elektronicznych i dowodów dostawy: tel.: 32 716 15 12


SKŁADY KONSYGNACYJNE
01.03.2019 08:07:12

W zakresie technicznym:   tel. 32 716 15 16

W zakresie formalnym:      tel. 32 716 14 95 

e-mail: clm.umowykonsygnacja@pgg.pl