Wtorek, 18 czerwiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.Kontakt

CENTRALNA BAZA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW (rejestracja, prolongata konta)
21.05.2024 12:31:36

W przypadku problemów z rejestracją, prolongatą konta tel. 32 716 15 11 lub 32 716 15 22 (od 6.30 do 14.30), e-mail: clm.aukcjespotowe@pgg.pl 

AUKCJE SPOTOWE
21.05.2024 12:31:36

Zapytania związane z obsługą aukcji (przed rozpoczęciem aukcji): tel.: 32 757 4444.
Dodatkowo Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych,  drogą elektroniczną na adres :  clm.aukcjespotowe@pgg.pl

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE I DOWODY DOSTAWY
21.05.2024 12:31:36

Zapytania związane z obsługą zamówień elektronicznych i dowodów dostawy: tel.: 32 716 1512

SKŁADY KONSYGNACYJNE
01.03.2019 08:07:12

W zakresie technicznym:   tel. 32 716 15 16

W zakresie formalnym:      tel. 32 716 14 95 

e-mail: clm.umowykonsygnacja@pgg.pl