Wtorek, 18 czerwiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców

UWAGA: OD DNIA 16 STYCZNIA 2017R WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI ORAZ PROLONGATY WAŻNOŚCI KONTA SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY

Rejestracja do CBKD uprawnia Dostawców do udziału w procedurach zakupu materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń w trybie aukcji spotowej. Warunkiem koniecznym udziału w ww. procedurach jest posiadanie przez Dostawcę aktywnego konta w CBKD. Dostawca posiadający status Kwalifikowanego Dostawcy otrzymuje powiadomienia na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail o opublikowaniu ogłoszeń dotyczących zakupów doraźnych w trybie aukcji spotowej.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rejestracji do CBKD oraz prawa i obowiązki Kwalifikowanego Dostawcy zawarte są w ZASADACH FUNKCJONOWANIA CENTRALNEJ BAZY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW (CBKD) dostępnych w pliku .pdf poniżej.
Pobierz wzór oświadczenia ZASADAY FUNKCJONOWANIA CENTRALNEJ BAZY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW (CBKD)   

Rejestracja do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców
Procedurę rejestracji rozpoczynamy od wypełnienia "Formularza rejestracyjnego" dostępnego poniżej. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Instrukcją dotyczącą Rejestracji do CBKD.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Pobierz instrukcję Rejestracja do CBKD - INSTRUKCJA   


Prolongata statusu Kwalifikowanego Dostawcy
Dostawcy zainteresowani dalszym udziałem w organizowanych procedurach zakupu materiałów, wyrobów oraz części zamiennych w trybie aukcji spotowych zobowiązani są do podjęcia działań w celu przedłużenia ważności statusu Kwalifikowanego Dostawcy... więcej


Pobierz instrukcję Prolongata ważności konta w CBKD - INSTRUKCJA   


Pobierz instrukcję Obsługa zgłoszenia zwróconego do uzupełnienia - INSTRUKCJA   


Pobierz instrukcję Wniosek o usunięcie konta w CBKD - INSTRUKCJA   


Szczegółowe informacje pod nr telefonu