Poniedziałek, 25 styczeń 2021
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A.

Informacja z dnia 03.12.2020r. :

PILNE: Dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A. w grudniu 2020

Na podstawie art.130, §2 Kodeksu pracy, w związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę dnia 26.12.br. oraz możliwościami i ograniczeniami organizacyjnymi związanymi z realizowaniem procesów produkcyjnych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A., w imieniu Zamawiającego proszę o nie planowanie dostaw materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń realizowanych na podstawie zamówień wykonawczych, przekazanych wykonawcom umów, w tym dostaw realizowanych w formie przesyłek kurierskich (dotyczy wszystkich Oddziałów PGG S.A.) w dniach:

  • 24.12.br. - czwartek - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA,
  • 31.12.br. -  czwartek - SYLWESTER.

Bardzo pilne i konieczne dostawy należy bezwzględnie uzgodnić bezpośrednio ze służbami Działu Magazynów w Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A. i/lub ze służbami Zamawiającego w Zespołach Zakupów CLM w odpowiednich Rejonach.
W przypadku nieuzgodnienia dostaw i jednocześnie zamkniętych magazynach w ww. terminie we właściwym Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A., dostawy, w tym realizowane w formie przesyłek kurierskich, nie będą przyjmowane.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do:
Janusz KOWALSKI, tel. + 48 32 / 716 1495, e-mail: j.kowalski@pgg.pl
Piotr STROIŃSKI, tel. + 48 32 / 716 4640, e-mail: p.stroinski@pgg.pl
Roman JĘDRZEJAK, tel. + 48 32 / 716 3640, e-mail: r.jedrzejak@pgg.pl
Elżbieta OPITEK, tel. + 48 32 / 716 1082, e-mail: e.opitek@pgg.pl
Dariusz ŁUKOWSKI, tel. + 48 32 / 716 1418, e-mail: d.lukowski@pgg.pl