Wtorek, 16 lipiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.



UWAGA: ZMIANA ADRESU DO DOSTARCZANIA FAKTUR

ZMIANA ADRESU DO DOSTARCZANIA FAKTUR
31.03.2023 07:32:39

Informujemy, że z dniem 01.05.2023r. nastąpi zmiana siedziby Biura Rachunkowości Polskiej Grupy Górniczej S.A.                                                                                                                                                               W związku z tym faktury w wersji papierowej należy wysyłać na adres 44-122 Gliwice ul. Jasna 8.