Niedziela, 26 marzec 2023
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.ZMIANA WZORU OŚWIADCZEŃ

UWAGA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych została zmieniona treść:

OŚWIADCZENIA DOSTAWCY - wzór nr 1

OŚWIADCZENIA DOSTAWCY - wzór nr 2 

w których należy oświadczyć przez odpowiednie skreślenie czy dostawca spełnia warunki / nie spełnia warunki do zakwalifikowania do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw