Sobota, 06 czerwiec 2020
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A.

Informacja z dnia 03-06-2020r. :

Dotyczy realizacji dostaw do Oddziałów PGG S.A. w czerwcu 2020  - informacja zbiorcza - aktualizacja

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz możliwościami i ograniczeniami organizacyjnymi związanymi z realizowaniem procesów produkcyjnych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A., w imieniu Zamawiającego proszę o nie planowanie dostaw materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń realizowanych na podstawie zamówień wykonawczych, przekazanych wykonawcom umów, w tym dostaw realizowanych w formie przesyłek kurierskich, w nw. terminach i dla nw. Oddziałów PGG S.A.:

  • 05.06.-15.06.br.-dla: O/KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT oraz ZGRI i ZRP(w części dotyczącej wymienionego Oddziału),
  • 04.06. - 12.06.br.-dla: O/KWK ROW RUCH MARCEL.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym O/KWK ROW RUCH MARCEL  będzie dodatkowo pracował i przyjmował dostawy do magazynów w nw.terminach:

  •  20.06.br. (sobota),
  •  27.06.br. (sobota).

Bardzo pilne i konieczne dostawy należy bezwzględnie uzgodnić bezpośrednio ze służbami Działu Magazynów w Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A. i/lub ze służbami Zamawiającego w Zespołach Zakupów CLM w odpowiednich Rejonach.
W przypadku nieuzgodnienia dostaw i jednocześnie zamkniętych magazynach w ww. terminach we właściwym Oddziale Polskiej Grupy Górniczej S.A., dostawy, w tym realizowane w formie przesyłek kurierskich, nie będą przyjmowane.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do:

Roman JĘDRZEJAK, tel. + 48 32 / 716 3640, e-mail: r.jedrzejak@pgg.pl

Bronisław Gaszka, tel. +48 32 / 716 3665, e-mail: b.gaszka@pgg.pl

Elżbieta OPITEK, tel. + 48 32 / 716 1082, e-mail: e.opitek@pgg.pl

Marcin Czarniecki, tel. + 48 32 / 716 1093, e-mail: marcin.czarniecki@pgg.pl