Wtorek, 18 czerwiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Rejestracja - Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców

* Nazwa firmy
* Pełna nazwa firmy * Cecha prawna
* NIP REGON
* Miasto * Województwo
* Kod pocztowy Poczta
* Ulica * Nr domu / Nr lokalu /
Jeśli w Twojej miejscowości nie ma nazw ulic, podaj nazwę tej miejscowości lub nazwę miejscowości w której znajduje się poczta.
* Kraj ** Status wykonawcy
* E-mail
E-mail do kontaktu oraz przesyłania powiadomień do Wykonawcy o ogłaszanych aukcjach spotowych w zakresie grup asortymentowych wskazanych przez Wykonawcę.
* Telefon * Faks
Grupy materiałowe - wszystkie:
    
* Grupy materiałowe - wybrane:

* Oświadczenie dostawcy - podmiot:
oraz

* Hasło * Powtórz hasło
Wpisz tekst z obrazka
  Zapoznałem się z zasadami rejestracji do CBKD
  Zarejestruj także w Portalu Aukcyjnym
* Imię * Nazwisko

* - wpis obowiązkowy
** - Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
Uwaga! Proszę zapamiętać podane hasło, ponieważ umożliwi ono korzystanie w przyszłości z systemu. Dla własnego bezpieczeństwa hasło powinno być skomplikowane i nieudostępniane. Prawidłowe hasło musi mieć od 8 do 15 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą, cyfrę oraz znak specjalny, nie może natomiast zawierać znaków cudzysłowia, apostrofu ani znaków: '|', '/', '\'.